Antal besökare på sidan

Bruka Vatten

Dricksvattnet i Bruka.

vattenhyvel
En osthyvel är monterad för att lufta ur CO2 ur vattnet.

undervatten
Så här ser det ut under ytan i bassängen,
det vatten som inte används rinner ut i överloppsslangen till höger.

Eventuella flytande partiklar på ytan följer också med ut.